Ph.D.

S.No

Name

email

1.     

Mr. Ansul Sharma

 

2.     

Mr. Ranjan Gupta

 

3.     

Mr. Pankaj Kumar

 

4.     

Mr. Ritesh Kumar

 

5.     

Mrs. Shubhi Saini

 

6.     

Ms. Binata Marik

 

7.     

Ms. Shilpa Bisht

 

8.     

Ms. Ekta Mallik

 

9.     

Mr. Shobhit Saksena

 

10.  

Ms. Renu Singh

 

11.  

Mr. Manish Kumar Sharma

 

12.  

Ms.Kumari Priyam

 

13.  

Ms. Srishty Raman

 

14.  

Ms. Anjali Maurya

 

15.  

Ms. Akansha Mishra

 

16.  

Mr. Amit Kumar

 

M.D.

17.  

Dr. Sapna Singh

 

18.  

Dr. Khusru Nomani

 

19.  

Dr. Neelam Verma

 

20.  

Dr. Sneha Gupta

 

21.  

Dr. Annpurna

 

22.  

Dr. Md. Ahmed Ansari

 

23.  

Dr. Dibakar Borthakur

 

24.  

Dr. Anjali Singh

 

25.  

Dr. R. Jayashree

 

26.  

Dr. Adarsh Chandra

 

27.  

Dr. Silka Agarwal

 

28.  

Dr. Hannah  

 

29.  

Dr. Harshita Rai 

 

30.  

Dr. S. Kamalesh 

 

31.  

Dr. Dravida  

 

32.  

Dr. Filgy George 

 

33.  

Dr. Utsav Bhatnagar 

 

34.  

Dr. Harshit Jain

 

35.  

Dr. Survi 

 

36.  

Dr. Abhijith 

 

37.  

Dr. Nupur Mathur

 

38.  

Dr. Hari Hira Hansun

 

39.  

Dr. Yamya Sharma

 

40.  

Dr. Pooja Poddar

 

41.  

Dr. Amal Razik

 

42.  

Dr. Singh Akanksha

 

M.Sc.

43.  

Ms. Monika Jaiswal

 

44.  

Mr. Bhaskar Sharma

 

45.  

Mr. Bhaskar Pajput

 

46.  

Ms. Anjali Yadav

 

47.  

Ms. Harshika Khatri

 

48.  

Mr. Amit Yadav

 

49.  

Ms. Pratibha Kumari

 

50.  

Mr. Yatharth Mishra

 

51.  

Ms. Nandini Sharma

 

52.  

Ms. Deepika Kumari

 

53.  

Ms. Shweta Gupta

 

54.  

Ms. Sariya Khanam

 

55.  

Ms. Swati

 

56.  

Ms. Priyanka 

 

57.  

Ms. Aparna Sharma 

 

58.  

Mr. Yogesh Sharma

 

59.  

Ms. Supriya Verma 

 

60.  

Ms. Mamta Bishnoi 

 

61.  

Ms. Akanksha Shukla

 

62.  

Ms. Khushboo Shukla

 

63.  

Ms. Babita