Ph.D.

S.No

Name

email

1.     

Mr. Sushil Kumari

 

2.     

Mr. Sankat Mochan

 

3.     

Ms. Tripti Grover

 

4.     

Mr. Ansul Sharma

 

5.     

Mr. Ranjan Gupta

 

6.     

Ms. Swetasmita Mishra

 

7.     

Mr. Rahul Kumar

 

8.     

Mr. Pankaj Kumar

 

9.     

Ms. Charanjeet Kaur

 

10.  

Mr. Indrapal

 

11.  

Ms. Madhuri Rajaneesh

 

12.  

Mr. Mayank Gautam

 

13.  

Ms. Poorti Kathpalia

 

14.  

Mr. Ritesh Kumar

 

15.  

Mr. Sunil Kr. Gupta

 

16.  

Mrs. Shubhi Saini

 

17.  

Ms. Binata Marik

 

18.  

Ms. Shilpa Bisht

 

19.  

Ms. Meenakshi

 

20.  

Ms. Ekta Mallik

 

21.  

Mr. Shobhit Saksena

 

22.  

Ms. Balpreet Kaur

 

23.  

Mrs.Vidhu Dhawan

 

24.  

Mrs.Rohini Motwani

 

25.  

Ms. Renu Singh

 

26.  

Ms. Surabhi

 

27.  

Ms. Shivani Gupta

 

28.  

Dr. Pallavi Arora

 

29.  

Ms. Saba Sarwar

 

30.  

Mr. Manish Kumar Sharma

 

31.  

Mr. Kamlesh Kumar Pandey

 

32.  

Ms.Kumari Priyam

 

M.D.

33.  

Dr. Kapil Setia

 

34.  

Dr. Kishore S.                   

 

35.  

Dr. Harshita Bhardwaj     

 

36.  

Dr. Nidhi Nautiyal           

 

37.  

Dr. Anshu Bahl                

 

38.  

Dr. Aritra Banerjee          

 

39.  

Dr. Anant Kumar             

 

40.  

Dr. Raghav Mishra         

 

41.  

Dr. Divya Baruhee         

 

42.  

Dr. Md. Firoz Khan      

 

43.  

Dr. Chetan Sahni           

 

44.  

Dr. Deepshikha Singh    

 

45.  

Dr. Payal Mittal              

 

46.  

Dr. Chandan Lal Gupta

 

47.  

Dr. Sreevani Poorna

 

48.  

Dr. B. Subhash

 

49.  

Dr. Kasapuram Dheeraj

 

50.  

Dr. Bhokya Ragha

 

51.  

Dr. Rajesh Kumar

 

M.Sc.

52.  

Mr. Adarsh Ranjan 

 

53.  

Mr. Srishty Raman

 

54.  

Mr. Muthukrishnan P

 

55.  

Ms. Vineeta Yadav

 

56.  

Ms. Shilpa

 

57.  

Ms. Aditi Dubey

 

58.  

Ms. Heena Kauser

 

59.  

Ms. Preeti Bajariya

 

60.  

Ms. Manisha Mishra

 

61.  

Ms. Anam Ahmed