Ph.D.

S.No

Name

email

1.     

Mr. Sushil Kumari

 

2.     

Mr. Sankat Mochan

 

3.     

Ms. Tripti Grover

 

4.     

Mr. Ansul Sharma

 

5.     

Mr. Ranjan Gupta

 

6.     

Ms. Swetasmita Mishra

 

7.     

Mr. Rahul Kumar

 

8.     

Mr. Pankaj Kumar

 

9.     

Ms. Charanjeet Kaur

 

10.  

Mr. Indrapal

 

11.  

Ms. Madhuri Rajaneesh

 

12.  

Mr. Mayank Gautam

 

13.  

Ms. Poorti Kathpalia

 

14.  

Mr. Ritesh Kumar

 

15.  

Mr. Sunil Kr. Gupta

 

16.  

Mrs. Shubhi Saini

 

17.  

Ms. Binata Marik

 

18.  

Ms. Shilpa Bisht

 

19.  

Ms. Meenakshi

 

20.  

Ms. Ekta Mallik

 

21.  

Mr. Shobhit Saksena

 

22.  

Ms. Balpreet Kaur

 

23.  

Mrs.Vidhu Dhawan

 

24.  

Mrs.Rohini Motwani

 

25.  

Ms. Renu Singh

 

26.  

Ms. Surabhi

 

27.  

Ms. Shivani Gupta

 

28.  

Ms. Pallavi Arora

 

29.  

Ms. Saba Sarwar

 

30.  

Mr. Manish Kumar Sharma

 

31.  

Mr. Kamlesh Kumar Pandey

 

32.  

Ms.Kumari Priyam

 

M.D.

33.  

Dr. Kapil Setia

 

34.  

Dr. Harshita Bhardwaj     

 

35.  

Dr. Nidhi Nautiyal           

 

36.  

Dr. Anshu Bahl                

 

37.  

Dr. Aritra Banerjee          

 

38.  

Dr. Raghav Mishra         

 

39.  

Dr. Divya Baruhee         

 

40.  

Dr. Md. Firoz Khan      

 

41.  

Dr. Chetan Sahni           

 

42.  

Dr. Deepshikha Singh    

 

43.  

Dr. Payal Mittal              

 

44.  

Dr. B. Subhash

 

45.  

Dr. Kasapuram Dheeraj

 

46.  

Dr. Bhokya Ragha

 

47.  

Dr. Rajesh Kumar

 

48.  

Dr. Shruthi R.

 

49.  

Dr. Khusru Nomani

 

50.  

Dr. Neelam Verma

 

51.  

Dr. Sneha Gupta

 

52.  

Dr. Annpurna

 

M.Sc.

53.  

Mr. Adarsh Ranjan 

 

54.  

Mr. Srishty Raman

 

55.  

Mr. Muthukrishnan P

 

56.  

Ms. Vineeta Yadav

 

57.  

Ms. Shilpa

 

58.  

Ms. Aditi Dubey

 

59.  

Ms. Heena Kauser

 

60.  

Ms. Preeti Bajariya

 

61.  

Ms. Manisha Mishra

 

62.  

Ms. Anam Ahmed

 

63.  

Mr. Perminder Singh

 

64.  

Mr. Harender Pratap Singh

 

65.  

Ms. Monika Jaiswal

 

66.  

Ms. Saroj

 

67.  

Ms. Shivani

 

68.  

Ms. Asmita Aryal